Obiecaliście!

Żądamy od Prawa i Sprawiedliwości podjęcia obiecanych działań w obronie życia i rodziny!

Poniższą petycję podpisało

10 238 osób

7 stycznia złożyliśmy ją w Sejmie.

obiecaliscie

Obiecaliście!

Żądamy od Prawa i Sprawiedliwości podjęcia obiecanych działań w obronie życia i rodziny!

Petycję podpisało

10 238 osób

7 stycznia złożyliśmy ją w Sejmie.

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego
Prawo i Sprawiedliwość

Ryszard Terlecki

Szanowny Panie Przewodniczący,

Wyrażam swoje oburzenie decyzją większości posłów Prawa i Sprawiedliwości ws. wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP – strategicznej dla ochrony ładu moralnego w Polsce!

Poseł lewicy Magdalena Biejat, która została poparta przez większość polityków Pańskiej partii, jest osobą, która otwarcie żąda legalizacji zabijania dzieci nienarodzonych do 12. tygodnia, a także aktywnie wspiera działania i roszczenia lobby LGBT dotyczące redefinicji tożsamości małżeństwa i rodziny.

Dlatego ze smutkiem stwierdzam, że partia Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny oszukuje mnie i wielu swoich wyborców.

W 2015 r. Prawo i Sprawiedliwość obiecało bronić życia ludzkiego od poczęcia. W tym roku w swoim programie nie było już tak jednoznacznie, ale zapewniało, że będzie „stanowczo bronić życia” i „stanowczo bronić rodziny naturalnej”.

Jak dotąd nie tylko nie zrealizowało tych obietnic, ale swoimi działaniami pokazało, że nie zamierza tego robić. Rząd Prawa i Sprawiedliwości:

  • skutecznie pacyfikował kolejne inicjatywy społeczne, takie jak „Stop aborcji” i „Zatrzymaj aborcję”;
  • nic nie zrobił w kierunku wypowiedzenia przez Polskę tzw. Konwencji Stambulskiej, kwestionującej podmiotowość małżeństwa, rodziny oraz ład moralny;
  • nie podjął działań blokujących na poziomie ustawowym ideologię gender i postulaty środowisk LGBT.

Poparcie na stanowisko przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny proaborcyjnej i antyrodzinnej poseł z neokomunistycznej partii Razem pokazuje, że bez skrupułów, mydląc oczy wyborcom, realizujecie Państwo polityczną strategię, za którą płacą życiem dzieci nienarodzone i ich rodziny, podkopując fundamenty życia społecznego w naszej Ojczyźnie.

Czy te działania są wpisane w głośno zapowiadany przez Prawo i Sprawiedliwość program #ZaŻyciem?

Przekonywanie w mediach, że „posiadacie większość głosów w tej komisji” i „nie zamierzacie lewicy oddać władzy” brzmi fałszywie w kontekście uprawnień, jakie posiadają przewodniczący komisji sejmowych.

Pragnę jednocześnie przypomnieć, że „rozczarowanie z powodu niedotrzymania jak dotąd obietnicy wyborczej złożonej kiedyś przez partię rządzącą ws. ochrony życia od poczęcia” wyraził też JE ks. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W związku z powyższym stanowczo żądam:

  1. wywiązania się przez Prawo i Sprawiedliwość z obietnic wyborczych dotyczących wprowadzenia pełnej ochrony życia poczętego oraz zapewnienie skutecznej ochrony rodzinie zbudowanej na małżeństwie kobiety i mężczyzny;
  2. powierzenia przewodniczenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w ręce posła dającego gwarancje szacunku dla konstytucyjnych praw dotyczących ochrony życia, rodziny i moralności.

Brak reakcji na powyższe żądania pozwoli stwierdzić, że w Prawie i Sprawiedliwości brakuje woli politycznej do wprowadzenia zmian mających na celu ratowanie dzieci nienarodzonych.

© Centrum Życia i Rodziny 2019

Close Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe informowanie o przebiegu kampanii oraz o realizacji celów statutowych Fundacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres iod@czir.org Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.